Home

Språk

Swedish Arabic Danish Dutch English Finnish German Norwegian Spanish

Aktuellt

Quick-debatten har fått fel fokus

12.09.10

Vi kommer aldrig få reda på om Thomas Quick (Sture Bergwall)

verkligen är oskyldig.

Inte heller om det var rätt eller fel av Göran Lambertz att uttala sig.

Men vi bör ta avstamp i Quick-fallet för en diskussion om rättssäkerheten

när det gäller det svenska sättet att utreda brott.

Det skriver Roberth Nordh, fd domare och rektor för Domstolsakademin.

 läs mer


Rättssäkerhetsorganisationen
Inga fler artiklar på vår aktuelltsida

Vi kommer från och med idag den 3/12 inte att lägga ut fler artiklar under rubriken Aktuellt. 

Vi kommer istället att lägga ut aktuella artiklar på vår Facebooksida.

 

AddThis Social Bookmark Button
 
Rättssystemet
"Domstolen är till för medborgarna. Den agerar med respekt för individerna och med makt att bestämma straff och lösa tvister."

Så lyder ett utdrag ur Sveriges Domstolars vision för framtiden. Domstolsverket och domstolarna arbetar för att bygga ännu effektivare domstolar som på ett rättssäkert sätt kan utföra sitt uppdrag. Att få sin sak prövad av en opartisk och självständig domstol är en grundläggande rättighet i en demokrati. Den som blivit anklagad för ett brott ska betraktas som oskyldig "intill dess hans skuld lagligen fastställts".
AddThis Social Bookmark Button
Läs mer...
 
Om RO
RO är ett partipolitiskt obundet, fristående nätverk som arbeter ideellt.
Vi bildar opinion för ökad rättssäkerhet.
RO anser att det är viktigt med effektiv brottsbekämpning.
Det får dock aldrig ske på bekostnad av att oskyldiga anhålls, häktas och slutligen döms.
Vår vision är att ingen oskyldig skall dömas och att inget brottsoffer skall gå utan upprättelse.
RO tar inte ställning i enskilda fall.
Däremot stöttar organisationen enskilda och anhöriga med information och hjälp, där vi har möjlighet.
AddThis Social Bookmark Button
Läs mer...