Home Relaterade länkar

Språk

Swedish Arabic Danish Dutch English Finnish German Norwegian Spanish

Aktuellt

Lambertz brist på kurage hotar rättvisan

12.10.10

Många med oss vet att det är mycket lättare att bli felaktigt dömd i Sverige än att få resning.

Billy Butt är en av dem som bäst av alla har blivit varse denna praxis.

Nu säger en av dem som fattat beslut om att vägra Butt resning

att han mycket väl kan vara oskyldig, men att systemet genom rådande praxis inte tillåter

att han får sin sak prövad på nytt.

Det är varken rättssäkert eller rättvist, skriver advokaterna Björn Hurtig och Thomas Håkansson.

 läs mer

Login Form
Relaterade länkar
Här hittar du länkar till bl.a. JO, JK och Åklagarmyndigheten.
AddThis Social Bookmark Button


Åklagarmyndigheten
Åklagaren har tre huvuduppgifter; att utreda brott, att fatta beslut om åtal ska väckas eller inte, samt att framträda i domstolen. Tillsammans med polisen utreder åklagaren brott. Han eller hon kan då ha kontakt med brottsmisstänkta, brottsoffer och vittnen och samarbetet med polisen är nära.
Det är åklagaren som har till uppgift att bevisa att den misstänkte är skyldig.

Hemsida

AddThis Social Bookmark Button
 
Justitiekanslern, JK
Justitiekanslern har i likhet med Riksdagens ombudsmän (JO) tillsyn över myndigheter och deras tjänstemän. Tillsynen har till syfte att kontrollera att lagar och andra författningar efterlevs.
Sedan den 1 december 1998 har Justitiekanslerns tillsynsverksamhet begränsats. Justitiekanslern har sedan dess en mer övergripande tillsyn som främst är inriktad på att upptäcka systematiska fel i den offentliga verksamheten. Justitiekanslern kan inte ompröva beslut som fattats av andra myndigheter. Justitiekanslern bestämmer om en anmälan från en enskild skall föranleda några åtgärder.

Hemsida
AddThis Social Bookmark Button
 
Sveriges Domstolar
Sveriges Domstolar är samlingsnamnet för domstolarnas verksamhet.
Sveriges Domstolar omfattar de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten och Domstolsverket.

Hemsida

AddThis Social Bookmark Button
 
Justitieombudsmannen, JO
Justitieombudsmännen (JO) - eller Riksdagens ombudsmän som de officiellt kallas - väljs av riksdagen för att kontrollera att myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar och andra författningar i sin verksamhet.
Ombudsmännen kontrollerar detta genom att pröva och utreda klagomål från allmänheten och genom att göra inspektioner hos myndigheter och genomföra andra undersökningar på eget initiativ

Hemsida

AddThis Social Bookmark Button