Home Om RO

Språk

Swedish Arabic Danish Dutch English Finnish German Norwegian Spanish

Aktuellt

Lambertz brist på kurage hotar rättvisan

12.10.10

Många med oss vet att det är mycket lättare att bli felaktigt dömd i Sverige än att få resning.

Billy Butt är en av dem som bäst av alla har blivit varse denna praxis.

Nu säger en av dem som fattat beslut om att vägra Butt resning

att han mycket väl kan vara oskyldig, men att systemet genom rådande praxis inte tillåter

att han får sin sak prövad på nytt.

Det är varken rättssäkert eller rättvist, skriver advokaterna Björn Hurtig och Thomas Håkansson.

 läs mer

Login Form
Om RO
RO är ett partipolitiskt obundet, fristående nätverk som arbeter ideellt.
Vi bildar opinion för ökad rättssäkerhet.
RO anser att det är viktigt med effektiv brottsbekämpning.
Det får dock aldrig ske på bekostnad av att oskyldiga anhålls, häktas och slutligen döms.
Vår vision är att ingen oskyldig skall dömas och att inget brottsoffer skall gå utan upprättelse.
RO tar inte ställning i enskilda fall.
Däremot stöttar organisationen enskilda och anhöriga med information och hjälp, där vi har möjlighet.

Exempel på verksamhet:

  • RO utvecklar och driver en webbplats med information om rättsväsendet.
  • Webbplatsen tar upp frågor som: Vilka möjligheter har jag? Vart vänder jag mig? Hur fungerar rättsväsendet? Vilka advokater är bra på området?
  • RO samlar och presenterar relevanta nyhets- och debattartiklar för att sprida information och kunskap.
  • RO sprider information om rättsväsendet och den enskildes rättigheter via häkten, polisen, fängelser etc.
  • RO påverkar, bildar opinion och driver debatt för ökad rättssäkerhet.Bakgrund:

I Maj 2006 skrev 15 advokater ett öppet brev till dåvarande justitieminister Thomas Bodström om att det sitter oskyldigt dömda i svenska fängelser. Läs brevet här. Brevet möttes av kritik från såväl polis och åklagare men även av exempelvis professor M. Leijonhufvud och rättsprofessor Christian Diesen.

Dagen efter brevet publicerats bekräftade JK, Göran Lambertz i media att det finns oskyldigt dömda som avtjänat långa fängelsestraff för brott de inte begått.

Det är naturligtvis oerhört viktigt med rättstrygghet för brottsoffer. Detta får dock inte samtidigt ge avkall på rättssäkerheten.

Tyvärr anses exempelvis incest, sexual-, misshandelsmål och drogmål inte ha något allmänt vägledande intresse. Därför prövas överklaganden ytterst sällan av Högsta domstolen. Istället blir domar i tingsrätt eller hovrätt det slutliga avgörandet.
Förtvivlade människor och deras anhöriga försöker få sina röster hörda, men har ingenstans att vända sig.

Att vårt rättssamhälle dömer oskyldiga underminerar tilltron till rättsväsendet. På detta sätt lever vi alla i en falsk trygghet.

Du behövs!

Ett rättssäkert samhälle är inget vi vinner en gång för alla utan något vi ständigt måste kämpa för. Du är viktig i det arbetet. Anmäl dig till nätverket här!

Sponsorer:

Vi sponras av en rad aktörer, bland annat lånesajten Smartlend som låter konsumenter låna pengar genom bland annat sms lån, snabba lån m.m.Copyright © 2016

AddThis Social Bookmark Button