Home Om du blir anklagad

Språk

Swedish Arabic Danish Dutch English Finnish German Norwegian Spanish

Aktuellt

Lambertz brist på kurage hotar rättvisan

12.10.10

Många med oss vet att det är mycket lättare att bli felaktigt dömd i Sverige än att få resning.

Billy Butt är en av dem som bäst av alla har blivit varse denna praxis.

Nu säger en av dem som fattat beslut om att vägra Butt resning

att han mycket väl kan vara oskyldig, men att systemet genom rådande praxis inte tillåter

att han får sin sak prövad på nytt.

Det är varken rättssäkert eller rättvist, skriver advokaterna Björn Hurtig och Thomas Håkansson.

 läs mer

Login Form
Om du blir anklagad
1. Skaffa en kompetent advokat omedelbart, som är med från första förhöret.

Om du blir anvisad en offentlig försvarare så kan du vända dig till advokatsamfundet för att ta reda på om han eller hon har erfarenhet av det brott du är anklagad för.
Du har ibland möjlighet att få byta försvarare. Det är lättare att byta advokat innan förundersökningen startat.
En ny lag kommer att göra det lättare från den 1jan 2010 att få byta advokat, men då måste du oftast kunna betala mellanskillnaden för merkostnader vid tex. resor.

Stressa inte! Polisen påstår ibland att din trovärdighet minskar om du inte låter dig förhöras omedelbart utan försvarare. Det är inte sant.

Du har ingen skyldighet att prata med polisen utan att din advokat är med. Lita inte på vad enskilda poliser säger, kontrollera allt med din advokat.


2. Om du blir anhållen eller häktad

Låt advokaten informera anhöriga och vänner om var du är.
Se till att du får pengar till telefonkort.
Lämna  omedelbart namn och personnummer på de personer du vill kunna få besök av. Samma sak för personer du vill kunna ringa. Det är endast tillåtet att ringa fasta abbonemang, ej IP-telefon, utlandssamtal eller mobiltelefon.


3. Skriv!

Anteckna det som händer varje dag så som förhör, advokatkontakt och händelser.

Skriv även till anhöriga, barn och vänner. Kontakt med omvärlden hjälper dig att bearbeta dina tankar. Advokaten och häktet kan hjälpa dig att skaffa skrivpapper, kuvert och frimärke.4. Var förberedd och kom i passande kläder

     till rättegång och förhandlingar. Det kan din advokat hjälpa dig med.5. Tänk på :
 • Ta reda på dina rättigheter!
 • Ställ krav på din advokat. Han/hon får betalt för att hjälpa dig.
 • Advokaten ska följa förundersökningen och komplettera den när det behövs. Du ska noggrant gått igenom förundersökningen tillsammans med advokaten innan förhandlingen. Se till att du får svar på dina frågor och att du är förberedd inför förhandlingar och förhör.
 • Begär ut samtliga förhör från polisen .De kan du behöva i ett senare skede om du vill överklaga. Du skall även begära att få ta del av den s.k. slasken inför en överklagan. Detta är uppgifter som åklagaren inte bedömt som viktiga och som därför inte tagits med till rätten. Här kan din möjlighet till en rättvis prövning finnas.
 • Om besöken är för få, begär fler. Du har även möjlighet att prata med häktesprästen. Frivilligorganisationer kommer också på besök.Fråga efter dem om du inte hör något.
 • Svårt att få kontakt med advokaten? Skriv ett kort meddelande och be att få det faxat.
 • Är kompetensen inte tillräcklig hos din advokat eller känner du inte förtroende för denne, begär  då att få byta. Advokaten skall hjälpa dig med att avsäga sig fallet och du begär en ny hos tingsrätten.(Skälen måste finnas med)
 • Om du blir dömd, skriv aldrig på någon handling där du ”nöjdar” dig med domen. Rådgör alltid med din advokat innan.
 •  Begär alltid att få ut alla bandinspelningar från rättegångarna inom 6 veckor.(De raderas sedan) Detta är mycket viktigt om du ska överklaga din dom eller någon har ljugit.(mened)
 • Om man anser att åklagaren och polisen undanhåller bevis och inte kontrollerar fakta, kan man polisanmäla åklagaren och de utredande poliserna för tjänstefel. Detta med anledning av att de enlig lag bortsett från sin objektivitetsplikt .  (RB 23:4)
 • Anmälan ställs till; Åklagarmyndigheten, Riksenheten för polismål,205 90 MALMÖ
 • Var alltid noga med att dokumentera eventuella skador hos läkare.
 • Om ditt mål är av medialt intresse bör du tänka på att det finns poliser som regelmässigt läcker information, till exempel från en förundersökning. Med anledning av detta bör du överväga vilken information av personlig karaktär du delger.


      Mycket viktigt:

            Gör inte misstaget att säga:

           ”Jag behöver väl ingen advokat. Jag har ju inte gjort något.”

            En vanlig kommentar från anhållna och oskyldigt dömda,

            men upprepa inte det misstaget. 


Copyright © 2016

AddThis Social Bookmark Button