Home Aktuellt

Språk

Swedish Arabic Danish Dutch English Finnish German Norwegian Spanish

Aktuellt

Lambertz brist på kurage hotar rättvisan

12.10.10

Många med oss vet att det är mycket lättare att bli felaktigt dömd i Sverige än att få resning.

Billy Butt är en av dem som bäst av alla har blivit varse denna praxis.

Nu säger en av dem som fattat beslut om att vägra Butt resning

att han mycket väl kan vara oskyldig, men att systemet genom rådande praxis inte tillåter

att han får sin sak prövad på nytt.

Det är varken rättssäkert eller rättvist, skriver advokaterna Björn Hurtig och Thomas Håkansson.

 läs mer

Login Form
Aktuellt
”Haveriet med rättegången i Södertälje är inte unikt”
12.10.10

Felaktiga rättsprocesser. Södertäljerättegången är bara ett

av flera rättsliga haverier på senare år.

Många personer har dömts felaktigt samtidigt som mördare går fria,

skriver Claes Sandgren, professor i civilrätt.

Därför måste nämndemännens och åklagarnas inflytande minska

samtidigt som domarnas roll stärks – tvärtemot regeringens nuvarande inställning.

läs mer

AddThis Social Bookmark Button
Lambertz brist på kurage hotar rättvisan

12.10.10

Många med oss vet att det är mycket lättare att bli felaktigt dömd i Sverige än att få resning.

Billy Butt är en av dem som bäst av alla har blivit varse denna praxis.

Nu säger en av dem som fattat beslut om att vägra Butt resning

att han mycket väl kan vara oskyldig, men att systemet genom rådande praxis inte tillåter

att han får sin sak prövad på nytt.

Det är varken rättssäkert eller rättvist, skriver advokaterna Björn Hurtig och Thomas Håkansson.

läs mer

AddThis Social Bookmark Button
Quick-debatten har fått fel fokus

12.09.10

Vi kommer aldrig få reda på om Thomas Quick (Sture Bergwall)

verkligen är oskyldig.

Inte heller om det var rätt eller fel av Göran Lambertz att uttala sig.

Men vi bör ta avstamp i Quick-fallet för en diskussion om rättssäkerheten

när det gäller det svenska sättet att utreda brott.

Det skriver Roberth Nordh, fd domare och rektor för Domstolsakademin.

läs mer

AddThis Social Bookmark Button
Domarna abdikerade från sin uppgift

12.09.10

Foto: Janerik Henriksson Göran Lambertz är ledamot

av Högsta domstolen och tidigare justitiekansler.

Orsaken till rättsskandalen Quick finns inte i lagböckerna.

Den finns i de lagfarnas huvuden, skriver Maciej Zaremba.

Låt mig inleda denna betraktelse över Quickaffären med en trivial iakttagelse.

Om framlidne Hannes Råstam ertappats med en bråkdel av de missgrepp

och manipulationer som myndighetspersoner begått ostraffat

i fallet Thomas Quick, hade han varit slut som journalist och bortom förlåtelse

Det säger något om den grävande journalistikens villkor.

Men vad säger det om vårt rättsväsen?

läs mer

AddThis Social Bookmark Button
JO: Göran Lambertz har grundlagsskydd för sina uttalanden om Quick

12.09.06

Justitierådet Göran Lambertz artiklar och uttalanden om Quckfallen

omfattas av hans grundlagsfästa rättigheter i regeringsformen.

Det konstaterar justitieombudsmannen Lars Lindström

som har prövat en anmälan mot Lambertz.

Det var Johann Binninge, ordförande för Rättssäkerhetsorganisationen RO,

och advokaten Pelle Svensson som anmälde Göran Lambertz till JO

för att han i flera medier hävdat att det finns övertygande bevis för att Sture Bergwall,

tidigare Thomas Quick, skulle vara skyldig till två av de mord som han nyligen friades för.

Johann Binninge och Pelle Svensson hänvisar till den så kallade oskuldspresumtionen

- alltså att en friad person ska betraktas som oskyldig -

och bestämmelserna om detta i bland annat Europakonventionen.

läs mer

AddThis Social Bookmark Button
Stark medicin friade kvinna från stöld

12.09.04

Den 31-åriga kvinnan var omtöcknad av medicin.

Därför frias hon av Lunds tingsrätt från åtalet

att ha stulit varor i en butik för 2 000 kronor.

– Domen är ovanlig, säger åklagare Amanda Elmfeldt.

läs mer

AddThis Social Bookmark Button
Skärpta straff i hovrätten för kidnappning av Uppsalastudent

12.09.01

På fredagen fick två av de tre personer som kidnappade en Uppsalastudent i vintras

sina fängelsestraff skärpta av Svea hovrätt.

Tingsrätten dömde en 27-årig man, den så kallade huvudmannen,

och en 24-årig kvinna till åtta års fängelse vardera för kidnappningen.

Hovrätten skärper nu, efter överklagande, straffen för de båda till tio års fängelse vardera.

Den tredje inblandande, den så kallade fångvaktaren,

fick samma straff i hovrätten som i tingsrätten, det vill säga sex års fängelse.

läs mer

AddThis Social Bookmark Button
Regeringen har idag utnämnt två professorer till nya justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

12.08.30

De nya justitieråden är Elisabeth Rynning - professor i medicinsk rätt vid Uppsla universitet

- och Thomas Bull - professor i ikonstitutionell rätt vid Uppsala muniversitet.

Regeringen har också utnämnt justitierådet Henrik Jermsten

att vara avdelningsordförande i Högsta förvaltningsdomstolen.

AddThis Social Bookmark Button
JK beslutar att ingen ersättning för ”musiktortyr” i arrest skall utgå

12.08.30

En man har vänt sig till Justitiekanslern, JK, för att få ersättning för att han utsatts för

”lågintensiv tortyr” då han satt i arresten i Lund i oktober 2011.

Mannen hade placerats i en cell mellan två andra personer och de försökte samtala

genom att ropa till varandra. För att hindra detta placerade arrestpersonalen en bärbar stereo

utanför mannens cell. Mannen har uppgett att han efter cirka två timmar påtalade ljudnivån

men fick beskedet att stereon inte kunde stängas av och att ingen av männen kunde flyttas.

Han nekades även öronproppar. Han bedömer att stereon stod på i åtta-tio timmar.

Till slut erkände mannen det brott han frihetsberövats för, ”då att han inte stod ut med oljudet”

Metoden, som av polismyndigheten kallas ”oacceptabel”, har heller inte stöd i häkteslagen.

I detta fall har det inte gått att utreda vem som fattade beslutet, och inte heller finns noteringar

om att mannens skulle ha klagat.

Sedan information om detta gått ut, förutsätter JK att metoden inte kommer att användas igen.

Även om det inträffade upplevts som mycket påfrestande för mannen,

har han dock inte utsatts för en sådan integritetskränkning att skadestånd ska utgå.

Justitiekanslern 456-12-40 - Skadeståndsanspråk mot staten m.m.

AddThis Social Bookmark Button
Hovrätten sänker straffet för kvinna som hällt hett vatten över sin sambo

12.08.30

En 38-årig kvinna dömdes i tingsrätten mot sitt nekande till ett och ett halvt års fängelse

för att ha misshandlat sin sambo. Mannen berättade om hur han kommit hem sent en kväll,

efter att ta träffat några vänner. Kvinnan hade då väntat på honom i parternas bostad

och där hällt en kastrull med hett vatten över honom.

Skadorna kunde han själv ha ådragit sig utan att märka något,menade hon,

men åtalet ansågs styrkt. Misshandelsbrottet, som skett under överfallsliknande former

och ansågs ha kunnat bero på svartsjuka, rubricerades som grovt

och kvinnan ålades även att betala 25 000 kronor i skadestånd.

Hovrätten ändrar nu tingsrättens dom endast på det sättet att påföljden bestäms

till ett år och tre månaders fängelse, då skadorna varit svåra men inte livshotande.

Hovrätten för Nedre Norrland B 678-12 - Grov misshandel m.m.

AddThis Social Bookmark Button
Polisens "snålarrest" hotar personalens säkerhet

132.08.29

"Det var nästan som en skräckfilm"

Lågt pris går före säkerheten i polisens arrester.

Allvarliga incidenter tonas ner för att slippa press på sig att anställa fler vakter.

Det avslöjar tv-programmet Uppdrag Granskning som sänds i SVT1 i kväll.

läs mer

AddThis Social Bookmark Button
« FörstaFöregående12345678910NästaSista »

Sida 1 av 91