Home Advokater

Språk

Swedish Arabic Danish Dutch English Finnish German Norwegian Spanish

Aktuellt

”Haveriet med rättegången i Södertälje är inte unikt”
12.10.10

Felaktiga rättsprocesser. Södertäljerättegången är bara ett

av flera rättsliga haverier på senare år.

Många personer har dömts felaktigt samtidigt som mördare går fria,

skriver Claes Sandgren, professor i civilrätt.

Därför måste nämndemännens och åklagarnas inflytande minska

samtidigt som domarnas roll stärks – tvärtemot regeringens nuvarande inställning.

 läs mer

Login Form
Advokater

Vid ett eventuell gripande eller anhållande äger man rätt till en offentlig försvarare. Detta brukar ske genom att polisen ger den misstänkte tillgång till en lista,över advokater som är anslutna till Sveriges advokatsamfund.

Från den listan får man välja en advokat som senare kontaktas av polisen.

Om man valt en advokat som visar sig vara otillräcklig har man, i viss mån, möjlighet att byta till en annan advokat, men endast efter att tingsrätt eller hovrätt godkänt bytet.

 

Nya regler infördes den 1 jan 2010, som skulle göra det lättare att få till stånd ett byte.
Om den tilltalade är missnöjd med sin offentlige försvarare under en tingsrättsförhandling och har för avsikt att överklaga en dom, ska ansökan om byte av försvarare framställas till hovrätten.

Kontrollera först att den advokat du valt åtar sig fallet, och att han/hon har erfarenhet av just denna typ av mål.

Det kan i och med den nya lagen innebära, att du själv måste stå för en mellanskillad om den önskade  advokaten tex. bor på annan ort.

RO menar att många brottmålsadvokater i Sverige tyvärr inte alltid visar tillräckligt engagemang. Var delaktig och be även anhöriga om hjälp med att bevisning kommer advokaten till del.

Glöm inte bort att be advokaten kontrollera den s.k. slasken.
När du valt den advokat du vill ha, kommer han eller hon be dig underteckna två handlingar. A) en ansökan om rättshjälp B) en fullmakt som ger advokaten möjlighet att företräda dig i egenskap av offentlig försvarare.
 

AddThis Social Bookmark Button